Bravery x RECOIL 終末挽歌

久久更新一次的地方。
MENU

【画室】更新於18/1/8

墨歸。

【2018新年賀圖】

庭外斜相倚,薄塵清蕭依稀。
天涯山河花落,風朝夕悠長循墨。
123_20180108173303573.jpg金鸾鹤羽。

陰陽師手遊同人,姑獲鳥特典皮膚。


L0M0tCI2.png
寒梅。

【2017新年賀圖】

萬步村,暖雪獨映落梅間。
明銀月,風夜冬生解華宴。


7474_20170103170121eed.png


萍蹤。

【2016新年賀圖】

但且沉浮,似有還無。如電如霧如夢幻泡影。
獨艷清風,萬頃江湖,懷酒飲罷歸去應與屬誰。

54346526_p0.png
舊圖記錄
囈語。

16.07.11現代_惟悅菊月人面。
16.6.23
練習


16.6.23莫上塵。


jeuHEXR.png


久違的場景草稿。
練習一下手感。參考來自天涯明月刀的太白場景。

MlwwLRf.pngGHcq5IB.jpg

iANIxei.jpg
fRUh4sB.jpg
RUMb5bM.jpg

lwQEcgo.jpg
eJ6WH7E.png


兩人2
4545.png龍與墨


7588.png

情與仇,愛與恨,耳濡目染,龍與墨。
由左至右為:疫鬼、夕羅、八樂、代千。


744.jpg

12.05.18


QB擬人


截圖
截圖


(進度60%截圖)

2012.7.28


該当の記事は見つかりませんでした。